OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Leon Płoszaj

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1902

Miejsce urodzenia: Borszczewo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: woroneska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: leworososzański

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: mechanik

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 05.03.1938

Wyrok: 19.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: przynależność do szpiegowsko-terrorystycznej powstańczej nacjonalistycznej organizacji

Śmierć: 31.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.03.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski