OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Błoński

Imię ojca: Adolf

Rok urodzenia: 1906

Miejsce urodzenia: Kurczewskij

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kijowska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: gorodnicki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niepełne wyższe

Zawód: student

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 22.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR

Oskarżenie: nacjonalistyczna kontrrewolucyjna organizacja szpiegowska Związek Patriotów Polskich

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.07.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski