OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Maksym Rusek

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Surowo

Kraj, republika ZSRR: Galicja

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tomsk

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: stajenny

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 13.03.1938

Wyrok: 29.04.1938

Oskarżenie: Polska Organizacja Wojskowa

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 01.06.1938

Rehabilitacja: 00.09.1959

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego