OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Piotr Bogusiewicz

Imię ojca: Stefan

Rok urodzenia: 1899

Miejsce urodzenia: Gusinoje

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: lubelska

Narodowość: Polak

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: aa po mestu raboty

Zawód: pracownik kolei

Miejsce pracy - miejscowość: Dno

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 25.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 17-58-8, 58-10 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938