OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Sergiusz Saczuk

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1895

Miejsce urodzenia: Bereneło

Powiat, rejon, ujezd, okręg: nowogródzki

Narodowość: Polak (Białorusin)

Miejsce zamieszkania: Mińsk

Zawód: kierownik magazynu

Miejsce pracy - miejscowość: Mińsk

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WLKSM

Areszt: 26.10.1937

Wyrok: 22.12.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu, szpiegostwo

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 08.10.1957

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB ZSRR, 10949-s