OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Izydor Sielewicz

Imię ojca: Laurenty

Rok urodzenia: 1880

Miejsce urodzenia: Wołodki

Powiat, rejon, ujezd, okręg: święciański

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Ligowo

Zawód: pracownik remontowy

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 03.11.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-9-10 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938