OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Apolinary Bąbiński

Imię ojca: Franciszek

Rok urodzenia: 1878

Miejsce urodzenia: Warszawa

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Zawód: technolog

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 28.09.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6-9-10-11 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938