OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Stacewicz

Imię ojca: Michał

Rok urodzenia: 1909

Miejsce urodzenia: Dnieprodzierżyńsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: dniepropietrowska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niepełne wyższe

Zawód: student

Miejsce pracy - miejscowość: Moskwa

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WLKSM

Areszt: 10.03.1938

Wyrok: 19.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: przynależnośc do organizacji Związek Patriotów Polskich

Śmierć: 31.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 04.11.1987

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski