OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Roman Szulc

Imię ojca: Marian

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Zakopane

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: średnie

Zawód: kierownik

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek RKP(b) 1919-1922

Areszt: 23.02.1938

Wyrok: 19.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: komendant polskiego klubu w Moskwie, członek organizacji eserowskiej

Śmierć: 31.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 02.10.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski