OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ilia Szumiel

Imię ojca: Roman

Rok urodzenia: 1878

Miejsce urodzenia: Enuki

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Korsino

Powiat, rejon, ujezd, okręg: kołosowski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: omska

Areszt: 21.08.1937

Wyrok: 14.09.1937

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Omskiego

Oskarżenie: art. 58-10 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 19.09.1937

miejscowość: Tara

Rehabilitacja: 05.03.1960

Organ rehabilitujący: prezydium Omskiego Sądu Obwodowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Omskiego, P-7872