OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Zygmunt Burzyński

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1890

Miejsce urodzenia: Piwowark

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: emeryt

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 12.03.1938

Wyrok: 19.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR

Oskarżenie: działalność szpiegowska na rzecz Polski

Śmierć: 31.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 02.10.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski