OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Butkowski

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1912

Miejsce urodzenia: Sołomierka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: winnicka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: chmielnicki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Charbatowo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: kaczugski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: irkucka

Zawód: rachmistrz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 07.03.1938

Wyrok: 25.05.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

Oskarżenie: art. art. 58-2, 58-7, 58-8, 58-10, 58-1 kk RFSRR

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 28.05.1938

miejscowość: Irkuck

Rehabilitacja: 20.09.1958

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Irkuckiego, 9055