OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Waluk

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1886

Miejsce urodzenia: Belicy

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: lidzki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: naczelnik wydziału

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 11.01.1938

Wyrok: 09.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo na rzecz polskiego wywiadu

Śmierć: 31.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.12.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski