OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Władysław Wołodźko

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1898

Miejsce urodzenia: Malcewski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kalinińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: żyzdryński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Wyksy

Zawód: pianista, pedagog

Areszt: 19.12.1937

Wyrok: 17.02.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury

Oskarżenie: art. 58-6

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.03.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 15704