OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Franciszek Wrachniewski

Imię ojca: Piotr

Rok urodzenia: 1882

Miejsce urodzenia: Jasino

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: radomska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: listonosz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 26.02.1938

Wyrok: 19.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo

Śmierć: 31.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.11.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski