OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Julian Gill

Imię ojca: Ludwik

Rok urodzenia: 1891

Miejsce urodzenia: Radom

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: dozorca

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 09.03.1938

Wyrok: 19.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo

Śmierć: 31.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 07.01.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski