OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Franciszek Golko

Imię ojca: Michał

Rok urodzenia: 1880

Miejsce urodzenia: Terespol

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: lubelska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 06.11.1937

Wyrok: 19.11.1937

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

Oskarżenie: agitacja kontrrewolucyjna

Śmierć: 21.11.1937

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 05.08.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski