OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Detko

Imię ojca: Szymon

Rok urodzenia: 1892

Miejsce urodzenia: Warszawa

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: średnie

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) od 1925

Areszt: 09.03.1938

Wyrok: 19.05.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

Oskarżenie: szpiegostwo na rzecz obcego państwa

Śmierć: 31.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.04.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski