OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Wincenty Baboszyński

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1913

Miejsce urodzenia: Łatygowo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: suraski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Niżnij Tagił

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: swierdłowska

Zawód: ślusarz

Areszt: 28.08.1937

Wyrok: 16.09.1937

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 19.09.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Swierdłowskiego