OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Włodzimierz Zakrzewski

Imię ojca: Bronisław

Rok urodzenia: 1909

Miejsce urodzenia: Kubliczi

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Krasnaja Gorka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: uszacki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: robotnik

Areszt: 24.08.1937

Wyrok: 31.10.1937

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 72 kk BSRR - antysowiecka agitacja

Wyrok: 10 lat ITŁ

miejscowość: Witebsk

Śmierć: 31.05.1938

miejscowość: Witebsk

Rehabilitacja: 20.11.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Witebskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 20062-p