OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Maciej Zalewski

Imię ojca: Aleksander

Rok urodzenia: 1884

Miejsce urodzenia: Magidwy

Powiat, rejon, ujezd, okręg: leozowicki

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Muromcewo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: muromcewski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: omska

Zawód: pszczelarz

Areszt: 19.06.1937

Wyrok: 14.09.1937

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Omskiego

Oskarżenie: art. 58-10 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 19.09.1937

miejscowość: Tara

Rehabilitacja: 20.08.1959

Organ rehabilitujący: prezydium Omskiego Sądu Obwodowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Omskiego, P-7441