OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Edward Zapolski-Downar

Imię ojca: Władysław

Rok urodzenia: 1883

Miejsce urodzenia: Kursk

Narodowość: Polak

Wykształcenie: średnie

Zawód: odpowiedzialny wykonawca

Miejsce pracy - miejscowość: Moskwa

Areszt: 26.03.1938

Śmierć: 26.05.1938

Rehabilitacja: 00.01.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Kurskiego