OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Mieczysław Idzikowski

Imię ojca: Piotr

Rok urodzenia: 1910

Miejsce urodzenia: Bar

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kamieniecko-podolska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: kinomechanik

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 05.03.1938

Wyrok: 19.05.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

Oskarżenie: członek kontrrewolucyjnej szpiegowsko-terrorystycznej organizacji i działalność dywersyjno-terrorystyczna

Śmierć: 31.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 21.10.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski