OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Franciszek Izerski

Imię ojca: Kazimierz

Rok urodzenia: 1892

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kaliska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Barnauł

Zawód: stróż

Areszt: 26.09.1937

Wyrok: 24.11.1937

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Kraju Ałtajskiego

Oskarżenie: art. 58-2, 10, 11 kk

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Barnauł

Rehabilitacja: 15.03.1957

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Kraju Ałtajskiego