OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Piotr Karpowicz

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1895

Miejsce urodzenia: Kowno

Kraj, republika ZSRR: Litwa

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niepełne średnie

Zawód: notariusz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 14.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo na rzecz wywiadu polskiego i litewskiego

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.05.1962

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski