OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Maksymowicz

Imię ojca: Michał

Rok urodzenia: 1909

Miejsce urodzenia: Zariecze

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: puchowicki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Zarieczje

Powiat, rejon, ujezd, okręg: puchowicki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: woźnica

Areszt: 21.09.1937

Wyrok: 27.11.1937

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 72 kk BSRR - antysowiecka agitacja

Wyrok: 10 lat ITŁ

oblast: omska

Śmierć: 01.06.1944

Rehabilitacja: 11.09.1959

Organ rehabilitujący: Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego BSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 14693-s