OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jadwiga Borowska

Imię ojca: Wojciech

Rok urodzenia: 1918

Miejsce urodzenia: Rajki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: winnicka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: komsomolski

Narodowość: Polka

Miejsce zamieszkania: Rewda

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: swierdłowska

Zawód: pielęgniarka

Areszt: 08.02.1938

Wyrok: 14.03.1938

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 19.03.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Swierdłowskiego