OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Teofil Zjawion

Imię ojca: Bolesław

Rok urodzenia: 1881

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Władywostok

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: mechanik

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 08.05.1937

Wyrok: 19.03.1938

Organ Sądzący: Sąd Najwyższy

Oskarżenie: działalność antysowiecka

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 19.03.1938

miejscowość: Władywostok

Rehabilitacja: 11.07.1957

Organ rehabilitujący: Sąd Najwyższy

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Baza danych o ofiarach represji Kraju Primorskiego, P-27043