OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Aleksander Wielikoszewski

Imię ojca: Władysław

Rok urodzenia: 1896

Miejsce urodzenia: Niżny Nowgorod

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Nowosybirsk

Wykształcenie: niepełne średnie

Zawód: księgowy

Areszt: 26.02.1938

Wyrok: 14.03.1938

Organ Sądzący: trójka UNKWD Obwodu Nowosybirskiego

Oskarżenie: kontrrewolucyjna grupa dywersyjna (art. 58-2-9-11 kk RFSRR)

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 19.03.1938

Rehabilitacja: 07.08.1956

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego