OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Wiktoria Szwejnic

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1900

Miejsce urodzenia: Tichiniczi

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mohylewska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: rogaczowski

Narodowość: Polka

Miejsce zamieszkania: Mińsk

Powiat, rejon, ujezd, okręg: miński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: niepełne średnie

Areszt: 22.05.1937

Wyrok: 25.08.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68, 64 kk BSRR - agent polskiego wywiadu, członek kontrrewolucyjnej organizacji

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 19.03.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 30.06.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 27771-s