OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Michał Wasilewski

Imię ojca: Benedykt

Rok urodzenia: 1890

Miejsce urodzenia: Kniaz-Oziero

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: homelska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: mozyrski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Nowy Borysów

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: pracownik stacji benzynowej

Miejsce pracy - miejscowość: Borysów

Areszt: 15.12.1937

Wyrok: 21.01.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - agent polskich organów wywiadowczych

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 19.03.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 27.11.1958

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 13332-s