OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Faustyn Grabowski

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1908

Miejsce urodzenia: Marchlewka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: winnicka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: gorodecki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: średnie

Zawód: student

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 28.02.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR

Oskarżenie: agitacja kontrrewolucyjna, członkostwo w Związku Patriotów Polskich

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 05.09.1960

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski