OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Eugeniusz Kamieński

Imię ojca: Mikołaj

Rok urodzenia: 1901

Miejsce urodzenia: Skrepicy

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wołyńska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: wyższe

Zawód: emeryt

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: były członek WKP(b) 1918-1934

Areszt: 10.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: kontrrewolucyjna działalność szpiegowska, szkodnictwo

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.09.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski