OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Borys Dobroczyński

Imię ojca: Jakub

Rok urodzenia: 1907

Miejsce urodzenia: Kowal

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wołyńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: komendant

Miejsce pracy - miejscowość: Moskwa

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b)

Areszt: 11.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo na rzecz Polski

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.06.1962

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski