OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ignacy Muzejnik

Imię ojca: Michał

Rok urodzenia: 1893

Miejsce urodzenia: Pejskowo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: luciński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Bobrowka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: tugański

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: księgowy

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 17.02.1938

Wyrok: 22.04.1938

Oskarżenie: kontrrewolucyjna szpiegowsko-dywersyjna organizacja powstańcza

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 28.05.1938

Rehabilitacja: 06.12.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego