OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Makow

Imię ojca: Konrad

Rok urodzenia: 1896

Miejsce urodzenia: Kramiec

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: słucki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Polikarpowka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: gresski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: kierownik

Areszt: 11.01.1938

Wyrok: 26.02.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz polskich organów wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.04.1938

miejscowość: Słuck

Rehabilitacja: 11.08.1958

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 12290-s