OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Rzędziński

Imię ojca: Mikołaj

Rok urodzenia: 1909

Miejsce urodzenia: Reczki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: tołoczyński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Chabarowsk

Zawód: zaopatrzeniowiec

Areszt: 19.05.1937

Wyrok: 15.02.1938

Organ Sądzący: NKWD ZSRR

Oskarżenie: art. 58-1a-9 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.04.1938

miejscowość: Chabarowsk

Rehabilitacja: 30.11.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Wojskowa KDWO

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Kraju Chabarowskiego, P-97154