OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Fergis

Imię ojca: Piotr

Rok urodzenia: 1880

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kowieńska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Chabarowsk

Zawód: ślusarz

Miejsce pracy - miejscowość: Chabarowsk

Areszt: 07.09.1937

Wyrok: 15.02.1938

Organ Sądzący: NKWD ZSRR

Oskarżenie: art. 58-1a-11 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.04.1938

miejscowość: Chabarowsk

Rehabilitacja: 27.05.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Wojskowa KDWO

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Kraju Chabarowskiego, P-97156