OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Repszys

Imię ojca: Osip

Rok urodzenia: 1868

Miejsce urodzenia: Kamyszenka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Chabarowsk

Zawód: emeryt

Areszt: 07.09.1937

Wyrok: 15.02.1938

Organ Sądzący: NKWD ZSRR

Oskarżenie: art. 58-1a-13 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.04.1938

miejscowość: Chabarowsk

Rehabilitacja: 27.05.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Wojskowa KDWO

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Kraju Chabarowskiego, P-97158