OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Tarwid

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1900

Miejsce urodzenia: Ryga

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Gorki

Zawód: szofer

Areszt: 03.12.1937

Wyrok: 17.02.1938

Organ Sądzący: Kolegium Specjalne

Oskarżenie: art. 58-6

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.04.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 17038