OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Wowruszak

Imię ojca: Laurenty

Rok urodzenia: 1893

Miejsce urodzenia: Sedmiszcze

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Nalczik

Wykształcenie: małopiśmienny

Zawód: księgowy

Areszt: 22.02.1938

Wyrok: 25.03.1938

Organ Sądzący: GUGB NKWD ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.04.1938

Rehabilitacja: 11.03.1990

Organ rehabilitujący: Prokuratura Kabardyno-Bałkarskiej ASRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Republiki Kabardyno-Bałkarskiej - materiały w opracowaniu, AUD № 4859-P.