OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Kazimierz Wasilewski

Imię ojca: Gabriel

Rok urodzenia: 1896

Miejsce urodzenia: Michaliszki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kowieńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: nowoaleksandrowski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: wyższe

Zawód: wykładowca

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b)

Areszt: 14.12.1937

Wyrok: 02.04.1938

Organ Sądzący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Oskarżenie: kontrrewolucyjna organizacja terrorystyczna

Śmierć: 02.04.1938

miejscowość: Kommunarka

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.08.1956

Organ rehabilitujący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Kommunarka