OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Włodzimierz Sinkiewicz

Imię ojca: Aleksy

Rok urodzenia: 1874

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Żurawlicha

Powiat, rejon, ujezd, okręg: krajuszkiński

Zawód: kowal

Areszt: 04.03.1938

Wyrok: 15.03.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Kraju Ałtajskiego

Oskarżenie: art. 58-2, 11

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.04.1938

miejscowość: Barnauł

Rehabilitacja: 24.07.1989

Organ rehabilitujący: prokuratura Kraju Ałtajskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Kraju Ałtajskiego