OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Franciszek Szabuniewicz

Imię ojca: Stefan

Rok urodzenia: 1895

Miejsce urodzenia: Fiedorowsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: czerwieński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Czerwień

Powiat, rejon, ujezd, okręg: czerwieński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: cieśla

Areszt: 07.01.1938

Wyrok: 27.02.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 72, 76, 80 kk BSRR - antysowiecka agitacja

Wyrok: najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć: 02.04.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 14.04.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura BSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 22426-s