OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jakub Bereśniewicz

Imię ojca: Franciszek

Rok urodzenia: 1869

Miejsce urodzenia: Motorowo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: puchowicki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Bor

Powiat, rejon, ujezd, okręg: czerwieński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: analfabeta

Areszt: 07.01.1938

Wyrok: 27.02.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 72 kk BSRR - działalność antysowiecka

Wyrok: najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć: 02.04.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 19.04.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura BSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 29501-s