OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stefan Panasewicz

Imię ojca: Samuel

Rok urodzenia: 1890

Miejsce urodzenia: Głowsewicze

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak (Białorusin)

Miejsce zamieszkania: Gorki

Areszt: 18.12.1937

Wyrok: 12.01.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6, -7

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.03.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 8096