OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Włodzimierz Uliński

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1898

Miejsce urodzenia: Penza

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Dzierżyńsk

Zawód: inżynier

Areszt: 16.12.1937

Wyrok: 07.02.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD

Oskarżenie: art. 58-7-10

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.03.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 12856