OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Albert Kazakiewicz

Imię ojca: Adam

Rok urodzenia: 1906

Miejsce urodzenia: Kużel

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kijowska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: bazarski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Dzierżyńsk

Zawód: kopacz

Areszt: 16.01.1938

Wyrok: 20.02.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-10 cz. 1

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.03.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 9074