OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Zygmunt Łuczak

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1902

Miejsce urodzenia: Pruszków

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: warszawska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Zawód: ślusarz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 20.08.1937

Wyrok: 25.11.1937

Organ Sądzący: trójka specjalna przy UNKWD Obwodu Leningradzkiego

Oskarżenie: art. 58-10 kk RFSRR

Śmierć: 03.12.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938