OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Duszewski

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1897

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Bobrowka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: barnaulski

Zawód: robotnik

Areszt: 29.08.1937

Wyrok: 25.11.1937

Organ Sądzący: Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

Oskarżenie: art. 58-2, 6, 11

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Barnauł

Rehabilitacja: 11.12.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Kraju Ałtajskiego